Cena: 9 710 000 PLN
Kontakt Kontakt:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tel: 91 44 26 208
zwik@zwik.szczecin.pl
Dodane 2019-07-13 22:02:37
Autor firma
0.00 ( 0 głosów )

Działka na sprzedaż SZCZECIN

NA SPRZEDAŻ

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 92
Wyświetlony: 391
Wygasa: 2021-03-29 22:02:00
W kategoriach: Działki
0.00 ( 0 głosów )

Opis

OGŁOSZENIEZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10 SzczecinTel: 91 44 26 200, fax 91 42 21 258, www.zwik.szczecin.plOGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 123.1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/11 z obrębu 4165 Dąbie o powierzchni 314.391m2 o przeznaczeniu terenu: usługi sportu, rekreacji i turystyki wodnej (przystanie wodne, w tym wędkarskie), zespoły marin itp. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00241836/2. 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.710.000,00zł netto. Wadium wynosi 971.000,00zł. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 97.100,00zł.3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w banku PEKAO SA I o/Szczecin na rachunek 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, z dopiskiem „Wadium przetarg działka nr 2/11 obręb 4165”.4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jw., nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto ZWiK Sp. z o.o.5. Wniesienie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem Przetargu oraz Ogłoszeniem o przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń. 6. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, będzie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości. Pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego wadium w kwocie nominalnej zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane konto. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia w wyznaczonym terminie umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.7. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązujących w chwili zawarcia umowy sprzedaży.8. Wysokość obowiązującej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1%. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 122.140,90zł kwotę należy uiścić do dnia 31.03. każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie.Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2019r. o godz. 12.00 w sali nr P11/P12 w siedzibieZWiK Sp. z o.o. przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.UWAGA!Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn,Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. M. Golisza 10 w pok. 312; tel: 91 44 26 208.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu dostępnym na stronie internetowej www.bip.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi/sprzedaż mienia.Kontakt: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. tel: 91 44 26 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

Powierzchnia w m2 314391
Cena za m2 31
Rynek pierwotny / wtórny rynek wtórny
Uzbrojenie Nie
Ogrodzenie brak
Droga dojazdowa asfaltowa
szerokość ---
długość ---
typ działki ---
Lokalizacja

Lokalizacja

Szczecin, zachodniopomorskie
Szczecin

Ocena

Quality
Price
Contact with advertiser

Oceny użytkowników

Zaloguj się aby ocenić
Komentarze

Komentarze

Pozostałe ogłoszenia użytkownika